პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

ტრენერთა ტრენინგი

ქოუჩინგი მართვაში

სოციალური მედიის მართვა

ქოფირაითინგი

კალენდარი

ოქტომბერი

20

ტრენერთა ტრენინგი

20 ოქტომბერი – 10 ნოემბერი

ნოემბერი

25

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

25 ნოემბერი – 23 დეკემბერი

დეკემბერი

1

ქოუჩინგი მართვაში

13 ოქტომბერი – 24 დეკემბერი

დეკემბერი

7

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

7 დეკემბერი – 21 დეკემბერი

დეკემბერი

11

სოციალური მედიის მართვა

11 დეკემბერი – 29 იანვარი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge