სოციალური მედიის მართვა

ქოუჩინგი მართვაში

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

ტრენერთა ტრენინგი

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

ქოფირაითინგი

კალენდარი

ოქტომბერი

5

სოციალური მედიის მართვა

5 ოქტომბერი – 13 ნოემბერი

ოქტომბერი

13

ქოუჩინგი მართვაში

13 ოქტომბერი – 5 ნოემბერი

ოქტომბერი

19

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

19 ოქტომბერი – 16 ნოემბერი

ოქტომბერი

20

ტრენერთა ტრენინგი

20 ოქტომბერი – 10 ნოემბერი

ნოემბერი

10

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

10 ნოემბერი – 24 ნოემბერი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge