გუნდის მენეჯმენტი

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

პროექტების პრაქტიკული მართვა

ქოუჩინგი მართვაში

მართვა და პროფაილინგი

სოციალური მედიის მართვა

კალენდარი

იანვარი

11

სოციალური მედიის მართვა

11 იანვარი – 19 თებერვალი

იანვარი

25

გუნდის მენეჯმენტი

25 იანვარი – 28 იანვარი

თებერვალი

1

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

1 თებერვალი – 15 თებერვალი

თებერვალი

2

ქოუჩინგი მართვაში

2 თებერვალი – 25 თებერვალი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge