ჩვენ შესახებ

ადამიანის ეფექტურობის ტექნოლოგიები ბიზნესში

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანის პოტენციალს და ვქმნით ტექნოლოგიებს სამუშაო ეფექტურობისთვის. 

ჰედვაისი პირველი კომპანიაა, რომელმაც საქართველოში ჩაატარა ბიზნეს ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: ნეირომარკეტინგი, ლინ 6 სიგმა მენეჯმენტი, ფლოუ ლიდერობა, აუგუსტო ბოალის „სახეთა თეატრი“ კომპანიებში კი „ეიჩარ“ გეიმიფიკაცია და ბიზნეს პროფაილინგი დანერგა. 

ჩვენ, ამერიკელ პარტნიორებთან (როვანის უნივერსიტეტი; სტერლინგ ბიზნეს სკოლა, ალეას კალიფორნია) ერთად, ადგილობრივი და გლობალური ბრენდებისთვის ვქმნით ადამიანური კაპიტალის ხარისხიანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ინსტრუმენტებს და სამუშაო ეფექტურობისთვის ინოვაციურ პროგრამებს.

სამუშო ეფექტურობის შესაფასებლად ჩვენ სამ კითხვას ვსვამთ:

  1. როგორ ახდენს ადამიანი საკუთარ თავზე გავლენას – რამდენად სწრაფად შეუძლია ახალი უნარების ფორმირება, გარემოსთან ადაპტირება და განვითარება
  2. როგორ ახდენს ადამიანი სხვა ადამიანებზე გავლენას – რამდენად შეუძლია მის მიერ შექმნილ კონტენტს თუ საკომუნიკაციო სტრატეგიას იმოქმედოს ადამიანის გადაწყვეტილების მიღების სისტემაზე
  3. როგორ შეუძლია ადამიანს პროცესებზე გავლენის მოხდენა – როგორ ახდენს საქმის შესრულების ორგანიზებას, შეუძლია თუ არა შექმნას პრობლემის გადაჭრის ყველაზე მარტივი და ეფექტური მექანიზმი.

რისი გვჯერა

ვფიქრობთ რომ ბიზნესი ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე აზარტული და ამაღელვებელი ფორმაა და რომ ადამიანს საკუთარი რესურსებსა და პოტენციალზე მუშაობით შეუძლია შექმნას და განავითაროს თანამედროვე, მაღალეფექტური ადამიანი ბიზნესში.

ჩვენი ღირებულებებია: განვითარება, შემოქმედებითობა, ტრანსფორმაცია, პოზიტიური გავლენა, შეუპოვრობა, მეგობრობა.

ჩვენი სამუშო მოდელი

საჭიროების დადგენა

პრობლემის გადაჭრის გზების მოდელირება

შედეგის მიწოდება