რეკლამის ფსიქოლოგია და ნეირომარკეტინგი - Headvice • ჰედვაისი

Headvice • ჰედვაისი

ნეირომარკეტინგი

რეგისტრაცია დასრულებულია საერთაშორისო სარეკლამო სივრცეში უკვე დიდი ადგილი უჭირავს ნეირომარკეტინგულ კვლევებს. უფრო მეტიც ისეთი დიდი კომპანიები, როგორებიცაა: Google, Microsoft, CoCa-Cola, Pepsi, Mcdonald's, Facebook და სხვა სარეკლამო კამპანიებს უკვე ნეირომარკეტინგული ანალიზის…

Continue Reading

რეკლამა და ნეირომარკეტინგი

  რეგისტრაცია დასრულებულია თუ გაინტერესებთ რა ახდენს ფარულ გავლენას ჩვენს ცნობიერებაზე, რატომ მივდივართ ყიდვის გადაწყვეტილებამდე. რომელი ტიპის რეკლამას რა შედეგი მოაქვს და როგორ შეიძლება მოვახდინოთ სარეკლამო ტექსტითა და ვიზუალით გავლენა,…

Continue Reading
Close Menu