კორპორატიული ტრენინგები

ტრენერთა ტრენინგი

ადამიანური რესურსების მართვა

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

გუნდური შეჭიდულობა

ციფრული მარკეტინგი

მოლაპარაკების წარმოება

საჯარო გამოსვლები და კამერასთან მუშაობა

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

მართვის ფსიქოლოგია

პიროვნული განვითარება

სტარტაპ მენეჯმენტი

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები

გაყიდვები და მომსახურება

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია გაყიდვებში

ლინ 6 სიგმა მენეჯმენტი

ფსიქომეტრია და პერსონალის მართვა პროფაილინგით

სტრესის მართვა და დროის მენეჯმენტი

ნეირო ლინგვისტური პროგრამირება