გრეიდინგი და სახელფასო სისტემები

ღირებულება

900₾

ტრენინგის თარიღები

6-7 ოქტომბერი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი განვადებით

გრეიდინგი და სახელფასო სისტემის შემუშავება –
Job grading and Pay scale development
დამქირავებელი ირჩევს თავის პოზიციონირებას ბაზარზე სახელფასო პოლიტიკის კუთხით. როგორია სისტემური მიდგომა ამ მიმართულებით? რატომ ამ სამსახურში იგივე თანამდებობაზე მეტია ხელფასი? რას ნიშნავს კონკურენტუნარიანი სახელფასო სისტემა? რას ნიშნავს სახელფასო დიაპაზონი (salary range)? როგორ შევიმუშავოთ რანგირების სისტემა? 
ხელფასი თუ ცვლადი ანაზღაურება და რა არის სწორი პროცენტული გადანაწილება საერთო კომპენსაციის სისტემაში?- 

მიზნობრივი ჯგუფი – HR პროფესიონალები, მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერები. 

მასტერკლასები არის აგებული შემდეგი მიდგომით:
1. ცოტა თეორია, ბევრი პრაქტიკა
2. რანგირების გაკეთების პრაქტიკული სავარჯიშო
3. სახელფასო სისტემის აწყობის სავარჯიშო
4. მერიტ-ანაზღაურების ქეისების განხილვა

ძირითადი საკითხები

1. საკომპენსაციო სისტემა – ფიქსირებული და ცვლადი ანაზღაურება (Base and Variable Pay)
2. სამუშაოს ღირებულების (Job evaluation). დადგენის/შეფასების მეთოდები Point factor method – ანალიტიკური რანგირების მეთოდი ქულების სისტემით, სახვა ტრადიციული კლასიფიკაციის მეთოდი და Broadbanding – ფართო ჯგუფების კლასიფიკაციის რანგირების მეთოდი.
3. რანგირების შემუშავება, რანგირების კატალოგი
4. სახელფასო სისტემის/სკალის აწყობა (Base pay Salary scale)
5. ანაზღაურების სისტემა შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით – მერიტ-ანაზღაურების (Pay for performance/Merit grid) შემუშავება
6. სახელფასო კვლევა და როგორ ვიმუშაოთ მონაცემებთან, market positioning, midpoint, market median, comparatio და სხვა საკომპენსაციო ტერმინები და მათი შინაარსი.

ირმა ოქროპირიძე

HR კონსულტანტი და ქოუჩი. მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება საერთაშორისო კომპანიებში, პრაქტიკული გამოცდილება Point method factor grading, job classification and Broadbanding სისტემების, სახელფასო სისტემების აწყობის.
CIPD კვალიფიკაცია – პერსონალის მართვა და განვითარება (People Management and Development); NLP სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი; International Coach Academy – სერტიფიცირებული ქოუჩი.

დაწყების თარიღი: 6 ოქტომბერი
დასრულების თარიღი: 7 ოქტომბერი
ტრენინგი ჩატარდება ინტენსიური მუშაობის ფორმატში. 
დაწყების დრო: 11:00
დასრულების დრო: 18:00

ტრენინგის საფასური: 900 ლარი

ღირებულება მოიცავს ყავის შესვენებას და ლანჩს. 

ისარგებლეთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებს