ინტერნეტ მარკეტინგი

რა საჭიროა ინტერნეტ მარკეტინგი? დღეს ინტერნეტი უდიდესი სფეროა მთელს მსოფლიოში. ინტერნეტისთვის არ არსებობს ასაკი, ეროვნება, ქვეყანა. ეს არის სისტემა, რომელიც მაგნიტივით იზიდავს და აკავშირებს ადამიანებს.

ვისთვის არის ეს ტრენინგი:

⚫სოციალური მედია მენეჯერებისთვის
⚫მარკეტერებისთვის
⚫სტარტაპ ბიზნესის მენეჯერებისთვის
⚫ონლაინ ბიზნეს მეწარმეებისთვის

ტრენინგზე თქვენ შეისწავლით შემდეგ საკითხებს
➡ Google Adwords და Google Analytics
⚫Why use Analytics
⚫Installing Google Analytics
⚫Adwords Reporting
⚫Behavior Reporting
⚫Account Creation
⚫Billing Types
⚫Search, Display, Shopping, Online Video, Apps
⚫Location Settings and Advanced Settings
⚫Language, Networks and Devices
⚫Bidding Strategies
⚫Budget Settings
➡ Schedule: Start date, end date, ad scheduling
Broad Match
Exact Match
Phrase match
Negative Match
Keyword Planner
Location
Site links
Call
Reviews
➡ Types of Targeting
• Keyword Based
• Interest and Remarketing
• Topics
• Placements Targeting
• Demographics
Display Planner Tool
Remarketing Campaign
Display remarketing
Search remarketing
Product based remarketing
Remarketing settings
Remarketing list setup
Video remarketing
Importance of Video Marketing
Video Campaign
YouTube Targeting
Bidding Types
Reporting and Analysis
Keyword Planner
Display Planner

⚫სოციალური მედია, ცნება და ტიპები, სოციალური მედიის ⚫შექმნის ისტორია
⚫სოციალური მედია საფერთხეები
⚫Email მარკეტინგი
⚫უფასო პლათფორმები
⚫მეილის შექმნის უპირატესობა ქივორდების გამოყენებით
⚫Facebook, Instagram, Youtube მონაცემების წაკითხვა

⚫ტრადიციული მედია VS სოციალური მედია
მკვლევარი საიტები, Facebook, Instagram, Google_ის ოფიციალური პარტნიორი მკვლევარი საიტები.
⚫სტატისტიკა, წარმატების მღწევის მთავარი პირობა.
შედეგის შეფასება,
⚫რატომ ვერ აღწევენ შედეგს კომპანიები სოციალურ მედიაში?
⚫პრაქტიკური დავალება კომპანიის სოციალური მედია გეგმის შედგენა.
⚫სოციალური ქსელების სტრატეგიის დაგეგმვა, კონტენტის აწყობა
⚫ინტერნეტარხი სახელად ბლოგი
⚫სოციალრი მედია კამპანიის ჩამოყალიბება
⚫Web საიტი, ფუნქციონალური, ვირუსულად გავრცელებადი, კრეატიული კონტეტნით.
⚫Brand awareness
⚫Reach
⚫Traffic
⚫Engagement
⚫Video views
⚫Lead generation
⚫Instant Articles
⚫In-Stream Videos
⚫Suggested Videos
⚫Native, Banner and Interstitial
⚫Rewarded Videos
⚫Custom Audiences
⚫Engagement
⚫Website Traffic
⚫Lookalike Audience
⚫Detailed Targeting
⚫Budget & Schedule
⚫Bid Amount

ტრენინგს გაუძღვება:

გიორგი კენჭუაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი და კომპანია 4media-ს დამფუძნებელი, ინტერნეტ მარკეტინგის სპეციალისტი და პრაქტიკოსი.


ტრენინგის დაწყების თარიღი: 10 ოქტომბერი
ტრენინგის დღეები: სამშაბათი/ხუთშაბათი
ტრენინგის ხამგრძლივობა: 20 საათი
ტრენინგის ღირებულება: 580 ლარი

ტრენინგზე 27 სექტემბრამდე რეგისტრაციის შემთხვევაში ტრენინგის ღირებულება შეადგენს 500 ლარს.

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი

ტრენინგზე რეგისტრირებულად ჩაითვლებით მხოლოდ თნხის ჩარიცხვის შემდეგ.
შესაძლებელია თანხის ეტაპობრივი დაფარვაც.
საბანკო რეკვიზიტები: “საქართველოს ბანკი”, ანგ. N: GE59BG0000000556965600, დანიშნულება: “ინტერნეტ მარკეტინგი”.