ცვლილებები მხატვრული ცოდნის გამოყენებით

17190699_643544722508037_2882487603387010291_n

რეგისტრაცია დასრულებულია

დღეს, ტექნოლოგიურ ეპოქაში არავის უკვირს ინფორმაციის მოპოვება, მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ შეძლებ მის ტრანსფორმაციას.
ჰედვაისი გთავაზობთ 4 დღიან სალექციო კურსს – „ცვლილებები მხატვრული ცოდნის გამოყენებით” ლევან ბერძენიშვილთან ერთად!

ლექცია-სემინარები:

1. აზროვნება და მისი წინააღმდეგობა ცვლილებებისადმი და კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება

2. მხატვრული აზროვნების თავისებურება და დანიშნულება; ლიტერატურული ტექსტის წაკითხვა და გაგება

3. მხატვრული აზროვნების რეალიზაცია — ლიტერატურა; ფაბულის, სიუჟეტისა და კომპოზიციის ანალიზი; გამოყენებითი მხატვრული სინამდვილე

4. ლიტერატურის მიმოხილვა დროსა (ისტორია) და სივრცეში (ჟანრები)აზროვნების მიზანმიმართული ცვლილება; ემოციებისგან განთავისუფლების ტექნიკა

ტრენინგის რიცხვები: 8, 10, 11, 12 მაისი
ტრენინგის საფასური: 150 ლარი

რეგისტრაცია დასრულებულია