სტრატეგიული მენეჯმენტი

✅თემა: სტრატეგიული აუდიტი 
საკითხები: 

1. სტრატეგიის ძირითადი მოდელები და კონცეფციები
2. სტრატეგია და მენეჯმენტი 
3. სტრატეგული აუდიტი: კომპანიის ბიზნეს მოდელის დეკონსტრუქცია. ანალიტიკური მეთოდი: Who, What, How? 
4. სტრატეგიული ალტერნატივები. არჩევანის გაკეთების სირთულე და აუცილებლობა. 
5. სტრატეგიული აუდიტი: კომპანიის გარემოსა და საფრთხეების შეფასება.
6. მაიკლ პორტერის 5 Forces:
• უშუალო და არსებული კონკურეტები
• შესაძლო კონკურენტების რისკი
• ახალი პროდუქტებისა და ინოვაციების რისკი 
• მომწოდებლების ბერკეტები 
• მომხმარებლების ბერკეტები
7. კონკურეცია და მომგებიანობა

✅ თემა: სტრატეგიული ინოვაციები და ცვლილებები

საკითხები: 

1. პოზიციონირება სტრატეგიული ძვრების დროს
2. ინოვაციის ეტაპები 
• შიდაინდუსტრიული ცვლილება 
• კონკურეტების ევოლუცია 
• ინდუსტრიული ძვრები და სტრატეგიული ინოვაცია. 

3. გარე ფაქტორების და ცვლადების იდენტიფიკაცია. კრიტიკული ფაქტორების მრუდები (Value Curves) 
4. კომპანიის რესურსები და შესაძლებლობები. 

✅თემა: სტრატეგიის ფორმულირება. 

საკითხები: 
1. კონკურენტული უპირატესობა. 
2. პორტერის სტრატეგიული ალტერნატივები: 1. ნაკლებ ხარჯზე დაფუძნებული უპირატესობა და 2. დიფერენცირება 
3. ღირებულების შექნის ჯაჭვი ანალიზი: Value Chain Analysis
4. კომპანიის რესურსები როგორც კონკურენტული უპირატესობა
5. რესურსების ანალიზი: VRI (Valuable Rare Imitable) მეთოდი
6. დიფერენცირების გზები

✅ თემა: სტრატეგიის იმპლემენტიაცია 
საკითხები:

1. ცვლილებების მენეჯმენტი: კომპანიის კულტურა და ახალი სტრატეგია
2. სტრატეგიის კომუნიკაცია. 
3. გუნდის მოტივაცია: მეთოდები. 
4. რა არის სტრატეგია: დასკვნა და დისკუსია. 

ნიკა ტაბატაძე

  • VENTURES L79 (თბილისი, ვენა, ლონდონი) – მმართველი დირექტორი
  • Investment Advisory & Transactions (აშშ) – სტრატეგიული მენეჯმენტის კონსულტანტი
  • სააქციო საზოგადოება “BLACK SEA GROUP” (აშშ) – ვიცე პრეზიდენტი
  • სამაუწყებლო კომპანია “რუსთავი 2” – გენერალური დირექტორი 
  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – მინისტრის პირველი მოადგილე 

ტრენინგის დაწყების თარიღი: 1 მარტი
ტრენინგის დასასრული: 22 მარტი
ტრენინგის დღეები: ხუთშაბათი / შაბათი

განრიგი: 
ხუთშაბათს: 19:00 – 21:00
შაბათი: 12:00 – 14:00
საათების ჯამური რაოდენობა: 14 საათი

ტრენინგის ღირებულება: 680 ლარი
12 თებერვლადე რეგისტრაციის შემთხვევაში ტრენინგის ღირებულება შეადგენს 600 ლარს

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე.