შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

სოციალური მედიის მართვა

მარკეტერის ინსტრუმენტები

მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

შესყიდვების მართვა

გავლენის ფსიქოლოგია

ადამიანური რესურსების მართვა

კალენდარი

დეკემბერი

6

სოციალური მედიის მართვა

6 დეკემბერი – 28 იანვარი

დეკემბერი

7

შესყიდვების მართვა

14 დეკემბერი – 26 ნოემბერი

დეკემბერი

14

გავლენის ფსიქოლოგია

14 დეკემბერი – 30 დეკემბერი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57