შერჩევა • შეფასება • განვითარება

მარკეტერის ინსტრუმენტები

ქოფირაითინგი

პროექტების პრაქტიკული მართვა

შესყიდვების მართვა

სოციალური მედიის მართვა

მართვა და პროფაილინგი

კალენდარი

აპრილი

21

მარკეტერის ინსტრუმენტები

21 აპრილი – 24 აპრილი

აპრილი

27

შესყიდვების მართვა

27 აპრილი – 11 მაისი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge