შერჩევა • შეფასება • განვითარება

გუნდის მენეჯმენტი

როგორ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი "ფეისბუქ" რეკლამით

მართვა და პროფაილინგი

Google Search Network

მოლაპარაკებების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

პროექტების პრაქტიკული მართვა

კალენდარი

ივნისი

19

ნეირო ლინგვისტური პროგრამირება

19 ივნისი

ივნისი

28

გუნდის მენეჯმენტი

28 ივნისი – 1 ივლისი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge