შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

სოციალური მედიის მართვა

პერსონალური ბრენდინგი

მოტივაცია 3.0

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

ტრენერთა ტრენინგი

მენეჯერის ინსტრუმენტები

კალენდარი

ოქტომბერი

8

გავლენის ფსიქოლოგია

8 ოქტომბერი – 25 ოქტომბერი

ოქტომბერი

18

სოციალური მედიის მართვა

18 ოქტომბერი – 26 ნოემბერი

ოქტომბერი

19

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

19 ოქტომბერი – 2 ნოემბერი

ნოემბერი

2

ტრენერთა ტრენინგი

2 ნოემბერი – 23 ნოემბერი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57