შერჩევა • შეფასება • განვითარება

მენეჯერის ინსტრუმენტები

ტრენერთა ტრენინგი

პროექტების პრაქტიკული მართვა

ციფრული მარკეტინგი

ქოფირაითინგი

მართვა და პროფაილინგი

კალენდარი

მაისი

24

მენეჯერის ინსტრუმენტები

24 მაისი – 28 მაისი

მაისი

31

ციფრული მარკეტინგი

31 მაისი – 9 ივლისი

ივნისი

1

ტრენერთა ტრენინგი

1 ივნისი – 22 ივნისი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge