შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

თანამაშრომლების შერჩევა პროფაილინგით

შესყიდვების მართვა

ქოუჩინგი მართვაში

ეჯაილი მენეჯერებისთვის

სოციალური მედიის მართვა

ტრენერთა ტრენინგი

მაინდფულნესი

მონაცემთა მეცნიერება მარკეტინგში

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57