შერჩევა • შეფასება • განვითარება

ქოფირაითინგი

ტრენერთა ტრენინგი

პროექტების პრაქტიკული მართვა

გავლენის ფსიქოლოგია

ციფრული მარკეტინგი

გუნდის მენეჯმენტი

კალენდარი

ნოემბერი

2

ტრენერთა ტრენინგი

2 ნოემბერი – 23 ნოემბერი

სექტემბერი

29

ქოფირაითინგი

29 სექტემბერი – 17 ნოემბერი

ოქტომბერი

4

ციფრული მარკეტინგი

4 ოქტომბერი – 12 ნოემბერი

ოქტომბერი

8

გავლენის ფსიქოლოგია

8 ოქტომბერი – 25 ოქტომბერი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57