შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

გუნდის მენეჯმენტი

ადამიანური რესურსების მართვა

მაინდფულნესი

სოციალური მედიის მართვა

გავლენის ფსიქოლოგია

კალენდარი

დეკემბერი

20

ადამიანური რესურსების მართვა

20 დეკემბერი – 29 იანვარი

იანვარი

7

მოლააპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

7, 9 იანვარი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57