შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

ტრენერთა ტრენინგი

შესყიდვების მართვა

სოციალური მედიის მართვა

მაინდფულნესი

პროექტების პრაქტიკული მართვა

ქოუჩინგი მართვაში

ეჯაილი მენეჯერებისთვის

მართვა და პროფაილინგი

კალენდარი

მაისი

24

ტრენერთა ტრენინგი

24 მაისი – 16 ივნისი

მაისი

30

პროექტების პრაქტიკული მართვა

30 მაისი – 8 ივლისი

მაისი

30

შესყიდვების მართვა

30 მაისი – 10 ივნისი

ივნისი

6

ქოუჩინგი მართვაში

6 ივნისი – 1 ივლისი

ივნისი

13

სოციალური მედიის მართვა

13 ივნისი – 22 ივლისი

ივნისი

16

ეჯაილი მენეჯერებისთვის

16 ივნისი – 12 ივლისი

ივნისი

27

მაინდფულნესი

27 ივნისი – 13 ივლისი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57