კომუნიკაციის ფსიქო-ტექნოლოგიები

რეგისტრაცია დასრულებულია ტრენინგის აღწერა: თანამედროვე ფსიქოლოგიაში კომუნიკაციის ფსიქო-ტექნოლოგიები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მოთხოვნადი კომპონენტია. ბიზნეს ფსიქოლოგია, ქოუჩინგი და ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირება ეფუძნება საკომუნიკაციო მოდელებს და ალგორითმებს, ვერბალურს და არავერბალურს. დღესდღეობით სარეკლამო…

Continue Readingკომუნიკაციის ფსიქო-ტექნოლოგიები