მხატვრული ლიტერატურა და სტრატეგიული აზროვნების განვითარება

levana

რეგისტრაცია დასრულებულია

„დღეს, ტექნოლოგიურ ეპოქაში არავის უკვირს ინფორმაციის მოპოვება, მნიშვნელოვანია ის თუ როგორ შეძლებ მის გარდაქმნას“
ჰედვაისი გთავაზობთ 4 დღიან ტრენინგს – „მხატვრული ლიტერატურა და სტრატეგიული აზროვნება„ ლევან ბერძენიშვილთან ერთად!

ტრენინგის ძირითადი საკითხები:

თეორიული ნაწილი:
1. მხატვრული აზროვნების თავისებურება
2. მხატვრული აზროვნების დანიშნულება
3. მხატვრული აზროვნების რეალიზაცია — ლიტერატურა
4. ლიტერატურის მიმოხილვა დროსა (ისტორია) და სივრცეში (ჟანრები)

პრაქტიკული ნაწილი:
1. კითხვის უნარ-ჩვევის განვითარება
2. ლიტერატურული ტექსტის წაკითხვა და გაგება
3. ფაბულის, სიუჟეტისა და კომპოზიციის ანალიზი
4. გამოყენებითი მხატვრული სინამდვილე
5. აზროვნების მიზანმიმართული ცვლილება
6. ემოციებისგან განთავისუფლების ტექნიკა

ტრენინგის ხანგრძლიობა: 4 შეხვედრა

ტრენინგის დღეები: 23, 28, 29, 30 დეკემბერი

საათების ჯამური რაოდენობა: 8 საათი

ტრენინგის დაწყების დრო: 19:00

ტრენინგის ღირებულება: 100 ლარი

რეგისტრაცია დასრულებულია