მომავლის უნარები

ტექნოლოგიური მიღწევების სწრაფმა ტემპმა საგრძნობლად შეცვალა სამყარო მოკლე დროში.

ისეთმა ინოვაციებმა, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი და ავტომატიზაცია, შეცვალა დამსაქმებელთა საჭიროებები და სამუშაოს მაძიებლებისთვის ახალი მოთხოვნები გაჩნდა. კვლევების თანახმად 2027 წლისთვის 4,3 მილიონ მომუშავეს ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს.

პროფაილინგი

თითქოს მას ყველა იცნობს – ეს კრიმინალური პროფაილერია. ჩვენს გონებაში ჩაბეჭდილია, როგორც სუპერ ძალა ადამიანის გონების წასაკითხად. მისი ამოცანა დამნაშავის პროფილის მოკლე დროში ამოცნობა და მის კვალზე გასვლაა. მისი ანალიტიკური მასალა დანაშაულის ადგილი და დამნაშავის ბოლო ქცევაა, რომელიც მომდევნო ქცევის წინასწარმატყველების გასაღები უნდა გახდეს.

ნეირომარკეტინგი

ნეირომეცნიერება  ეს არის მეცნიერება ადამიანის ნერვული სისტემის, ტვინისა და ცნობიერების, აღქმის, მეხსიერებისა და სწავლის ბიოლოგიური საფუძვლების შესახებ.