სოციალური მედიის მართვა

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

პიროვნული განვითარების ტრენინგი - სახეთა თეატრი

პიროვნების პროფაილინგი კომუნიკაციაში

ქოფირაითინგი

ლინ 6 სიგმა

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

კალენდარი

ივლისი

22

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

22 ივლისი – 9 აგვისტო

აგვისტო

20

სოციალური მედიის მართვა ("ლაივ" ტრენინგი)

22 აგვისტო – 14 სექტემბერი

სექტემბერი

24

პიროვნების პროფაილინგი კომუნიკაციაში

24 სექტემბერი – 15 ოქტომბერი

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57

ელ. ფოსტა

info@headvice.ge