fbpx
ღირებულება

₾3500

დაწყების თარიღი

12 ივნისი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი საბანკო განვადებით

მიმოხილვა

რა არის 6 სიგმა ()?

 • 6 სიგმა არის ტექნიკებისა და მეთოდების ერთობლიობა, რომელიც იყენებს სტატისტიკურ ანალიზს, ოპერაციათა შესრულების ხარისხის გასაზომად და გასაუმჯობესებლად.
 • 6 სიგმა, დეფექტების აღმოჩენისა და მათი რაოდენობის შემცირების გამოყენებით, აუმჯობესებს პროცესის მსვლელობას. იგი იყენებს ხარისხის მართვის, ძირითადად ემპირიულ, სტატისტიკურ მეთოდებს და ქმნის სპეციალურ ინფრასტრუქტურას მათთვის ვინც მუშაობს ორგანიზაციაში.

რა არის 6 სიგმას მიზანი?

 • ბიზნესის ოპერირება 6 სიგმა მეთოდის მიხედვით – მეთოდის, რომლის დროსაც არ ვუშვებთ, შესაძლო მილიონიდან, 3.4 შეცდომაზე მეტს. (ჩვეულებრივი ორგანიზაცია მუშაობს 3-4 სიგმას დონეზე და შესაძლო მილიონიდან, უშვებს 6200 შეცდომამდე.)
 • 4 სიგმადან 6 სიგმას მეთოდზე გადასვლით, ორგანიზაცია ზოგავს მისი შემოსავლის 25%-ს ისე, რომ არ ეხება მის რეპუტაციას, მომხმარებლებსა თუ გაყიდვებს.

რა არის ლინ მენეჯმენტი?

 • ლინი ორიენტირებულია პროცესებიდან ზედმეტი ხარჯის აღმოფხვრაზე, არა თანამშრომელთა სამსახურიდან გაშვების გზით, არამედ წარმოების მოცულობის გაზრდით და დროის ეკონომიით.
 • ლინი დაკავშირებულია იმის შეცნობასთან, თუ რა არის მნიშვნელოვანი მომხმარებლისთვის. ლინ მეთოდი მოიცავს:
 • მომხმარებლის პერსპექტივის ღირებულების განსაზღვრას;
 • ზოგადი ღირებულებათა ნაკადების იდენტიფიცირება, ზედმეტი ხარჯების გამოსავლენად;
 • მხოლოდ იმ პროდუქციის შექმნას, რაც მომხმარებელმა „დაუკვეთა“;
 • სრულყოფილების ძიებას, ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესებისა და ზედმეტი ხარჯების აღმოფხვრის გზით.

ტრენინგის განრიგი:

დღე 1

მოდული 1

6 სიგმას შესავალი

 • პროცესის ანალიზი / SIPOC
 • მიმწოდებლები, საშუალებები, პროცესი, შედეგები, მომხმარებლები
 • 6 სიგმას პროექტების მოთხოვნები
 • 6 სიგმას როლები და მოვალეობები
 • ჯგუფური სავარჯიშო: “Kaizen Event”
 • 6 სიგმას მნიშვნელობა თქვენი კომპანიის „ოპერაციული იდეალურობისთვის“
 • ჯგუფური სავარჯიშო
 • შეჯამება

მოდული 2

ინსტრუმენტები და პროცესები

 • სტატისტიკური ინსტრუმენტების შესავალი
 • ცენტრალური ტენდენცია და დისპერსიულობის საზომები
 • პროცესის გაფართოებული ანალიზი: 6 სიგმას მონაცემებზე ორიენტირებულობა
 • ჯგუფური სავარჯიშო: სტატისტიკური ანალიზი

დღე 2

მოდული 3

DMAIC მოდელი (Design, Measure, Analyze, Improve, Control)

 • 6 სიგმას პროცესის და ხარისხის გაუმჯობესების ძირითადი მოდელი
 • DMAIC ფაზები
 • სავარჯიშო: 6 სიგმის წარმატების დაგეგმვა – ბიზნეს ქეისის შაბლონი – „მოქმედების გეგმა“
 • Mini Case Study – განვითარების ელემენტები
 • ლინის პრინციპები:
 • „ტოიოტას გზის“ 14 პრინციპი
 • ლინ პრინციპების გამოყენება თქვენს კომპანიაში

მოდული 4

მომხმარებლის ხმა (VOC)

 • მომხმარებლის იდენტიფიცირება და გაცნობა
 • მომხმარებელთან ურთიერთობის მენეჯმენტი (CRM)
 • მომხმარებლის კმაყოფილების ტექნიკები

დღე 3

მოდული 5

პროცესის რუკის შექმნა და გრაფიკული საზომები

 • გაფართოვებული სტატისტიკური ცნებები
 • Graphing
 • პარეტოს დიაგრამები
 • კონტროლის სქემები
 • ინსტრუმენტებისა და სავარჯიშოების ოპტიმიზაცია
 • ჯგუფური სავარიჯიშო: არაეფექტური პროცესის გაუმჯობესება

მოდული 6

 • სტატისტიკური პროცესის კონტროლი (SPC)
 • კონტროლის ზედა ლიმიტები
 • კონტროლის ქვედა ლიმიტები
 • საშუალო (Mean)
 • კონტროლის სქემების წაკითხვა
 • საოპერაციო შესრულების გაზომვა და საუკეთესო შედეგების მენეჯმენტი

დღე 4

მოდული 7

6 სიგმას პროექტების მენეჯმენტი

 • კრიტიკული გზის მეთოდი / დაგეგმვა
 • პროექტის აღწერილობა
 • პროექტის წესდება
 • პროექტის მონიტორინგი და კონტროლი

გამოცდისთვის მზადება

დღე 5

მოდული 8

6 სიგმას პროექტების მენეჯმენტის დასრულება / გაფართოვებული DMAIC მოდელი / Parking Lot Items

 • ინსტრუმენტების არსენალი
 • Q & A
 • წერითი გამოცდა
 • თქვენი კომპანია: ბიზნეს გეგმის (სამოქმედო გეგმის) შექმნა და განვითარება 6 სიგმას მიხედვით.

რენო დომენიკო
კვალიფიკაცია:

 • Sterling Business School – პრეზიდენტი
 • American Democratic Party – Democrats Abroad Ukraine – თავჯდომარე
 • Lean Six Sigma- ს “Master Black Belt” – ის სერტიფიცირებული საერთაშორისო ტრენერი
განათლება:
 • Rutgers University – „ლიდერობა“, მაგისტრი
 • University of Miami – „განათლების მენეჯმენტი“, ბაკალავრი

ტრენინგის თარიღები: 12 ივნისი – 16 ივნისი

ერთი სატრენინგო დღის ხანგძლივობა: 10:00-18:00 (8 საათი)

ერთი მონაწილის ღირებულება: 3500 ლარი

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: სასტუმრო ბილტმორი

ტრენინგის ენა: ინგლისური 

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე.

ღირებულებაში შედის:
• „Rowan University“-ს, „Sterling Business School“-ისა და „ჰედვაისი“-ს ერთობლივი, საერთაშორისო სერტიფიკატი
• ტრენინგის მსვლელობის დროს ლანჩი და ორი ყავის შესვენება (Coffee break)
• ტრენინგისთვის აუცილებელი ატრიბუტიკა.

ტრენინგზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 20 მონაწილე

საქართველოს ბანკის სოლო მომხმარებლებისთვის ვრცელდება 15%-იანი ფასდაკლება

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებს