fbpx
ღირებულება

₾1200

დაწყების თარიღი

29 აპრილი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი საბანკო განვადებით

მიმოხილვა

ტრეინინგ კურსი პიროვნული და პროფესიული განვითარების რამდენიმე ასპექტს მოიცავს. იგი მიმართულია მონაწილეთა შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოვლენაზე, მოქნილი აზროვნების განვითარებასა და ემოციური და ინტელექტუალური რესურსების კონგრუენტულობაზე. 
🎯კურსის მიზანია:
📌საკუთარი თავის ეფექტურად წარდგენა ნებისმიერი ტიპისა თუ სიდიდის აუდიტორიის წინაშე,
📌 ვიდეო-კამერასთან მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება,
📌თვითრწმენის გაზრდა და საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გაცნობიერება.
📌თანამედროვე ნეირო მარკეტინგისა და ნეირო ფსიქოლოგიის მიღწევების დახმარებით პროცესების ანალიზი და კონტროლში აყვანა 

🎥 ტრენინგში ჩართულია კვალიფიციური ვიდეო
ოპერატორი, რომელიც თითოეულ შეხვედრას იწერს ვიდეო კამერაზე, მისი შემდგომი განხილვა-შედარების მიზნით.
კურსი ხასიათდება ინტერაქტიულობით, ახალი უნარ-ჩვევების ადგილზე დასწავლისა და მოკლე ვადებში მაქსიმალური ეფექტის მიღწევით. 
ტრენინგის განმავლობაში ხდება მონაწილეთა ქცევითი მოდელის შეცვლა – ქცევითი ჯაჭვის არასასურველი რგოლების აღმოჩენა-გააზრება და მათი სასურველი რგოლით ჩანაცვლება. 

ტრენინგის საკითხები:

📍 გლოსოფობია, კამერის ფობია, მათი მიზეზები და დაძლევის
მეთოდები.
📍სტრესის წარმომავლობა და მისი მართვა
📍 სტრესის ტიპები და მათი დაძლევის ტექნიკები
📍 საკუთარი თავისა და მიზნების შეცნობა და გააზრება
📍 მოქნილობის მნიშვნელობა
📍შეზღუდულობის მოხსნა მოქნილობის განსავითარებლად
📍 სხეულისა და გონების ურთიერთქმედება
📍 სტერეოტიპების საფრთხე და მათი მართვა
📍წინასწარი განწყობის შექმნა და მისის ტექნიკები
📍 მოლოდინების თეორია
📍 აზროვნების კონგრუენტულობა და მისი მართვა
📍 ოპტიმალური ფიზიოლოგიური მდგომარეობა
📍 აღქმის პოზიციები
📍 მეხსიერება და ემოციები
📍 საჯარო გამოსვლის სტრუქტურირება
📍 დისკუსიის მართვა
📍 წარსადგენი მასალის ზომა, თაიმინგი
📍 მასალის მიწოდება
📍 კონტაქტის დამყარება
📍 გამოსვლის ტექსტზე მუშაობის სპეციფიკა
📍 ნეირო მარკეტინგისა და ნეირო ფსიქოლოგიის გამოყენება
კომუნიკაციასა და საჯარო გამოსვლებში
📍 სიტყვის წარმოთქმა
📍 გამოსვლის დასაწყისი და ფინალი
📍 სწორი მესიჯების შერჩევა
📍 აუდიტორიის შესწავლა, მათი მოლოდინების განსაზღვრა და
კომუნიკაცია
📍 მასლოუს თეორია საჯარო გამოსვლებში
📍 აუდიტორიის პერსონიფიცირება
📍 ადაპტირებული არაცნობიერი
📍 არაცნობიერი გადაწყვეტილებები, მათი წარმომავლობა და მართვა
📍 მცირე ციფრების თეორია
📍 ევრისტიკული ალბათობა და მათი გამოყენება
📍 სისტემა 1 vs სისტემა 2
📍 საკომუნიკაციო არხები
📍 ინფორმაციის გადაცემა
📍 ინფორმაციის მიმღები სისტემები: ვიზუალური, აუდიალური და კინესთეტიკური
📍 აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარება (ფიზიოლოგია, ჟესტები, სუნთქვა, ხმა.)
📍დასმული შეკითხვების სავარაუდო ფორმები და მათთან გამკლავება.
📍ზემოქმედება და დარწმუნება
📍 რაპორტი – ურთიერთგაგება
📍 შეწყობა და წაყვანა
📍 იმიჯის შერჩევა
📍 სხეულის ენის, ემოციისა და ვორდინგის თანხვედრა
📍 ხმა, ტემპორითმი, მოდულაციები
📍 თვალების პროექცირება
📍 მხედველობითი კონტაქტი, მისი მნიშვნელობა და დომინაცია-
სუბორდინაციის მოდელი
📍 მეტყველება და მისი მნიშვნელობა
📍 მეტყველება, როგორც გამოცდილების ფილტრი
📍 აუდიტორიასთან კომუნიკაციის ორი ძირითადი მოდელი და მათი ტექნიკები
📍 ეფექტური ინტერვიუს მოდელი
📍 ინტერვიუს მიცემის იმიტირება
📍 პირდაპირი ჩართვის რეჟიმში მუშაობის თავისებურებანი
📍პრეს კონფერენციების გამართვის სპეციფიკა
📍 ფორს მაჟორულ სიტუაციებში მოქმედება და სწორი რეაგირება
📍 საკუთარი თავის ფლობა
📍 ნდობა, როგორც კონტროლის მოხსნის მექანიზმი
📍 პროვოკაციულ შეკითხვებზე სწორი რეაგირება

ია ბერსენაძე 

საჯარო გამოსვლების და კამერასთან მუშაობის ტრენერი საჯარო და კერძო სტრუქტურებში (TBC Bank , Socar, Ministry of agriculture of Georgia, GIP და სხვა).

დაწყების თარიღი: 29 აპრილი

დასრულების თარიღი: 29 მაისი

საათების რაოდენობა: 30 საათი

დღეები: ორშაბათი/ოთხშაბათი

დაწყების დრო: 19:00

დასრულების დრო: 22:00

ღირებულება:  1200 ლარი

20 მარტამდე რეგისტრაციის შემთხვევაში ღირებულება შეადგენს 1000 ლარს

ტრენინგზე დამსწრეთა მაქსიმალური რაოდენობა: 12 მონაწილე

ტრენინგის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე. 

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებ