fbpx
ღირებულება

₾1300

დაწყების თარიღი

25 ივნისი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი საბანკო განვადებით

მიმოხილვა

დარგობრივი ცოდნა არ არის საკმარისი ტრენინგის ჩატარებისთვის. ტრენინგის ჩატარება მოითხოვს ბევრ სხვა კომპეტენციასა თუ პიროვნულ უნარს. სწორედ ამ უნარებისა და ცოდნის კომბინაცია იძლევა ტრენინგის მაღალ ეფექტურობას.
ჰედვაისი რეგისტრაციას აცხადებს კურსზე – “ტრენინგის შექმნის და ჩატარების ტექნიკები”

პროგრამა ითვალისწინებს ტრენერის პროფესიის შეძენასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას ამ სფეროში.

კურსის მიზანია მონაწილეებს პრაქტიკული ცოდნა მისცემს შემდეგი მიმართულებებით: სასწავლო ფორმატისა და დიზაინის შექმნა, სასწავლო მასალის არჩეულ მეთოდებზე მორგება, ტრენინგის პროცესის ეფექტურად აღსრულება – პრეზენტაცია და სავარჯიშოების მართვა.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:
• დამოუკიდებლად შექმნან სატრენინგო მოდული ნებისმიერი მიმართულებით
• დაგეგმონ საავტორო ტრენინგ კურსები
• პერსონალის გადამზადებასა და გუნდის მართვას

კურსი განკუთვნილია:
• ტრენერებისთვის
• ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელებისთვის
• ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერებისთვის
• გუნდის ლიდერებისთვის

კურსი სამ ძირითად საკითხზე იმუშავებს:

 1. როგორ შევქმნა მიზანზე ორიენტირებული სავარჯიშოები და როგორ ვმართო ჯგუფი ეფექტურად?

ზურა მხეიძე

 1. როგორ მოვახდინო სატრენინგო მასალის ვიზუალიზაცია თანამედროვე მეთოდებით?

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი

 1. როგორ მოვახდინო საკუთარი თავის სწორად წარდგენა

გიორგი კალანდარიშვილი

კურსი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან:

 1. ტრენინგ მოდულის შექმნა და დაგეგმვა
 2. ტრენინგის ჩატარება
 
 1. მოდული – ტრენინგ მოდულის შექმნა და დაგეგმვა

მენტორი – ზურა მხეიძე

თეორია  (20%) –ტრენინგის შექმნის ფსიქოლოგიური პარამეტრები და წესები

 • მოდულის შექმნისა და დაგეგმვის ეტაპები
 • სოციალური განწყობები ჯგუფის დინამიკაში
 • სოციალური განწყობის ცვლილება და მისი მართვა
 • ემოციების მართვა და მათი აღძვრა მონაწილეებში
 • იუმორი, როგორც დამახსოვრების ინსტრუმენტი
 • ენერჯაიზერები და ექსპერიმენტული სწავლების მეთოდები
 • ჯგუფური გავლენების მართვა
 • კოოპერატიული მართვის მოდელი
 • როლური თამაშები და სიმულაციები
 • კრეატიული მეთოდები
 • ჯგუფის ფსიქოლოგია და გუნდის შექმნის პრინციპები
 • ჯგუფის ლიდერები და მათი მართვის ინსტრუმენტები
 • გუნდის მოტივირება
 • იმპროვიზაციის მართვა და სპონტანური სიმულაციების აგება

პრაქტიკა (80%)

 • მიზნების განსაზღვრა
 • თემის არჩევა და მიზნებზე მორგება
 • ტრენინგის სტილის და ძირითადი მეთოდის განსაზღვრა
 • მიზანზეორიენტირებული სავარჯიშოების შექმნა არჩეული მეთოდის გათვალისწინებით
 • სავარჯიშოების დაყოფა სწავლების ტიპების მიხედვით
 
 1. ტრენინგის ჩატარება

მენტორები: ზურა მხეიძე, მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი, გიორგი კალანდარიშვილი

თეორია (20%)

 • ტრენინგის ჩატარების ძირითადი პრინციპები და წესები
 • ტრენინგის ვიზუალიზაციის თანამედროვე ინსტრუმენტები – Design Thinking ინფორგრაფიკა, დინამიური ვიზუალიზაცია
 • გადმოცემის უნარი და თხრობის დრამატურგია

პრაქტიკა (80%)

 • აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარება
 • ჯგუფის დომინანტური საკომუნიკაციო არხების ამოცნობა და სავარჯიშოების მორგება
 • დამარწმუნებელი სხეულის ენა
 • სხეულის ენა და არავერბალური კომუნიკაცია სატრენინგო პროცესში
 • მასალის მიწოდების ინდივიდუალური პარამეტრების გათვალისწინება
 • დისკუსიის მართვა
 • სავარჯიშოს ეფექტურად წაყვანა
 • არავერბალური კომუნიკაცია
 • ვერბალური კომუნიკაცია
 • ტექსტის დრამატურგიული მხარე
 • არტიკულაცია
 • ინფორმაციის ეფექტური გადაცემის ტექნიკები

ზურა მხეიძე

ექსპერტი ფსიქოლოგიის მიმართულებით 30 წლიანი სამუშაო პრაქტიკითა და 25 წლიანი ტრენინგების ჩატარებისა და კონსულტირების გამოცდილებით.
მუშაობდა სხვადასხვა კერძო ხარისხისა და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტებში, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროსა და საგარეო დაზვერვის ანალიტიკურ დეპარტამენტში. განხორციელებული აქვს მრავალი კვლევა და გავლილი აქვს პროფესიული ტრენინგები იენის, ვილნიუსისა და ტარტუს უნივერსიტეტებში.

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი

კომპანია ჰედვაისის დამფუძნებელი და დირექტორი; 5 + წელია რაც აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო და ადგილობრივ საკონსულტაციო/ სატრენინგო პროგრამებზე. ამჟამად იგი კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორია და საერთაშორისო კონსულტანტია ადამიანური კაპიტალის სფეროში.
HR გემიფიკაციის მიმართულებით წარმოადგენს ალეას კალიფორნიას ოფიციალურ პარტნიორ – კონსულტანტს საქართველოში და კონსულტირებას უწევს ისეთ კომპანიებსა და სტრუქტურებს, როგორებიცაა გერმანული ეკონუმიკური გაერთიანება, კაპაროლი, მაკდონალდსი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო და სხვა.

გიორგი კალანდარიშვილი

მსახიობი, საჯარო გამოსვლების და კამერასთან მუშაობის სპეციალისტი.

☑ტრენინგის დაწყების დღე: 25 ივნისი

☑ტრენინგის დასრულების თარიღი: 30 ივლისი

☑ტრენინგის დღეები: სამშაბათი / ხუთშაბათი

☑საათების ჯამური რაოდენობა: 33 საათი

☑დაწყების დრო: 19:00

☑დასრულების დრო: 22:00

☑ტრენინგის საფასური: 1300 ლარი

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე. 

📌ტრენინგზე მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია და შერჩევა მოხდება გასაუბრების შედეგად. 

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებს