გიორგი გულუა

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი გულუა

ტრენერი

გამოცდილება

გიორგი გულუა – Kanban Coaching Professional, unFIX™ და Agendashift™ პარტნიორი საქართველოში, სერთიფიცირებული Management 3.0 ფასილიტატორი. სხვადასხვა ზომის ეჯაილ გუნდებთან მუშაობის და გუნდების ეჯაილ ტრანსფორმაციის მრავალმხრივი გამოცდილება. 20 წელი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში და 10 წლიანი გამოცდილება პროექტების/პროგრამების მართვაში. ეჯაილ საქართველოს დამფუძნებელი და Scrum/Kanban ოფიციალური სახელმძღვანელოების ერთერთი მთარგმნელი ქართულ ენაზე. საკონსულტაციო და ტრენინგ საქმიანობა დაიწყო 2016 წლიდან.

ტრენინგი:

  • ეჯაილი მენეჯერებისთვის.