გიორგი მდივანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მდივანი

ტრენერი

გამოცდილება

გიორგი მდივანი – ციფრული სააგენტო მავერიკის კრეატიული დირექტორი, ქოფირაითერი და პრაქტიკოსი ტრენერი.

ტრენინგები:

  • სოციალური მედიის მართვა