გიორგი მდივანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მდივანი

ტრენერი

გამოცდილება

გიორგი მდივანი – ციფრული სააგენტო მავერიკის შემოქმედებითი ხელმძღვანელი და მმართველი პარტნიორი. საქართველოს უნივერსიტეტის (UG) მოწვეული ლექტორი, პრაქტიკოსი ტრენერი და კონტენტ სტრატეგიის სპეციალისტი.

ტრენინგები: