გიორგი მგელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი მგელაძე

ტრენერი

გამოცდილება

გიორგი მგელაძე – ბიზნესისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის ლექტორი, ციფრული სააგენტო მავერიკის დირექტორი და პრაქტიკოსი ტრენერი