გიორგი ცინარიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი ცინარიძე

ტრენერი

გამოცდილება

გიორგი ცინარიძე – გიორგის აქვს ტრენერობის 5+ წლიანი გამოცდილება. ჩატარებული აქვს ტრენინგები ისეთ თემებზე, როგორებიცაა სწავლისა და დამახსოვრების მეთოდები, პროდუქტიულობა, კარიერული განვითრება და  სხვა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა შეადგენს 50-ზე მეტს, ხოლო გადამზადებული ადამიანების რაოდენობა – 3000-ზე მეტს. გიორგის ორგანიზებით, კავკასიაში პირველად, ჩატარდა მეხსიერების ჩემპიონატი.