ირმა ოქროპირიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ირმა ოქროპირიძე

ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

ირმა ოქროპირიძე – HR კონსულტანტი და ქოუჩი. მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება საერთაშორისო კომპანიებში, პრაქტიკული გამოცდილება Point method factor grading, job classification and Broadbanding სისტემების, სახელფასო სისტემების აწყობის. CIPD კვალიფიკაცია – პერსონალის მართვა და განვითარება (People Management and Development); NLP სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი; International Coach Academy – სერტიფიცირებული ქოუჩი.

ტრენინგები:

  • HR პრაქტიკუმი;
  • მენეჯერის ინსტრუმენტები.