მარიამ კვარაცხელია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი

დირექტორი, ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

მარიამ კვარაცხელიაზირაქაშვილი – ჰედვაისის დამფუძნებელი და დირექტორი;

  • საქართველოში პირველი ქცევის შემსწავლელი ნეიროტექნოლოგიური ლაბორატორიის თანადამფუძნებელი – BS ლაბორატორია;
  • მოწვეული ლექტორი – კავკასიის უნივერსიტეტი;
  • ასისტენტ პროფესორი – აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი;
  • სოციალური ფსიქოლოგიის პრაქტიკის ხელმძღვანელი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი.

მარიამი საერთაშორისო კონსულტანტია ადამიანური კაპიტალის მართვისა და განვითარების სფეროში, ასევე HR გემიფიკაციის მიმართულებით წარმოადგენს ალეას კალიფორნიას ოფიციალურ პარტნიორ – ქოუჩს საქართველოში და კონსულტირებას უწევს ისეთ კომპანიებსა და სტრუქტურებს, როგორებიცაა საქართველოს ბანკი, თიბისი ბანკი, PSP ფარმა, გერმანული ეკონომიკური გაერთიანება, კაპაროლი, მაკდონალდსი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, MSC, CTE, GMP და სხვა.

ტრენინგები:

  • თანამშრომელთა შერჩევა პროფაილინგით;
  • გავლენის ფსიქოლოგია;
  • მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები;
  • მართვა და პროფაილინგი;
  • გუნდის მენეჯმენტი;
  • მაინდფულნესი.