ნატა ასათიანი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნატა ასათიანი

ტრენერი

გამოცდილება

ნატა ასათიანი – თსუ ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი. აქვს მრავალწლიანი სწავლების გამოცდილება როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო უნივერსიტეტებში. არის 2 წიგნის ავტორი „ყველაფერი საჯაროდ საუბრის შესახებ” და „ბულინგი – ფორმები და ფსიქოლოგიური მექანიზმი”.