ნიკა ზირაქაშვილი Nika Zirakashvili

საკონტაქტო ინფორმაცია

ნიკა ზირაქაშვილი

გენერალური დირექტორი, კონსულტანტი

გამოცდილება

ნიკა ზირაქაშვილი – ჰედვაისის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

  • Lean Six Sigma Green Belt-ის საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი;
  • Flow Leadership სერტიფიცირებული ქოუჩი
  • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
  • Aleas California-ს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
  • სერტიფიცირებული NLP პრაქტიკოსი

ნიკა არის ადამიანური კაპიტალისა და მართვის კონსულტანტი, რომელიც კონსულტირებას უწევს ისეთ ორგანიზაციებს, როგორებიცაა PSP ფარმა, GMP, კავკასტრანსექსპრესი, McDonalds გერმანია, ტოიოტა კავკასია და სხვა.