საკონტაქტო ინფორმაცია

ნიკა ზირაქაშვილი

გენერალური დირექტორი, კონსულტანტი

გამოცდილება

  • ჰედვაისის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი
  • Lean Six Sigma Green Belt-ის საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი;
  • Flow Leadership სერტიფიცირებული ქოუჩი
  • Aleas California-ს ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
  • სერტიფიცირებული NLP პრაქტიკოსი ქოუჩი