რუსუდან კვაჭანტირაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

რუსუდან კვაჭანტირაძე

ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

რუსუდან კვაჭანტირაძე – ICF-ის მიერ სერთიფიცირებული PCC ქოუჩი, ადგილობრივ, საერთაშორისო და უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობის გამოცდილებით. მისი სპეციალიზაციაა პერსონალის და ორგანიზაციის განვითარება. პერსონალური სესიებით ეხმარება ლიდერებს საკუთარი და გუნდის შედეგების გაუმჯობესებაში. გუნდური ქოუჩინგის სესიებით უმარტივებს გუნდებს ენერგიის და რესურსების ნაკლები დანახარჯით უფრო სწრაფად და ეფქტურად მიაღწიონ სასურვეკლ შედეგებს. მენტორის როლში რუსუდანი მუშაობს სხვადასხვა კვალიფიკაციის ქოუჩებთან, ეხმარება მათ ICF-ის სტანდარტების შესაბამისად კვალიფიკაციის ამაღლებაში ქოუჩის კომპეტენციებთან და უნარ-ჩვევებთან მუშაობის გზით. რუსუდანი, როგორც ბიზნეს და რბილი უნარების ტრენერი, მუშაობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.

ტრენინგები:

  • ქოუჩინგი მართვაში;
  • მაიდფულნესი;
  • გუნდის მენეჯმენტი.