საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე ვაჩნაძე

ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

სალომე ვაჩნაძე – 2011-2013 წწ. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის (TCJ) I რანგის ტრენერი. აღნიშნულ წლებში მთელი საქართველოს მაშტაბით ყველა იუსტიციის სახლის გახსნისთვის თანამშრომელთა მოსამზადებელი ტრენინგები, რაც გულისხმობდა ინტენსიურ, პრაქტიკულ ტრენინგებს ეფექტიანი კომუნიკაციის, სტრესისა თუ კონფლიქტის მართვის მიმართულებით.(სხვა ტრენინგები: ლიდერობა/მენეჯმენტი, ემოციური ინტელექტი, კრეატიული აზროვნება და სხვ.) TCJ-ში მუშაობის წლები დაკავშირებულია ტრენინგის მიმდინარეობის მინიმუმ 1500 საათთან და მინიმუმ 1000 მონაწილესთან. 2013 წლიდან 2019 წლამდე მუშაობდა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში (Naec), ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილის პოზიციაზე, სადაც ასევე ერთ-ერთი ფუნქციას წარმოადგენდა ტრენინგ პროგრამების შექმნა და ჩატარება. ლონდონის ერთ-ერთი წამყვანი ტრენინგ ცენტრის “Impact Factory”-ს მიერ სერტიფიციფებული ტრენერი კომუნიკაციის მიმართულებით (2011 წელი. “ტრენერთა ტრენინგი”). 2017 წლიდან საგანმანათლებლო პლატფორმა შპს “პროლოგი”-ის დამფუძნებელი, დირექტორი და ქოუჩი/ტრენერი. 2020 წლიდან დღემდე თანამშრომლობს PMC, EPRA და სხვა კომპანიებთან.

ტრენინგები: