საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე ვაჩნაძე

ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

სალომე ვაჩნაძე – შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგი; თსუ-ს მოწვეული ლექტორი “კარიერის კონსულტირებაში” და კარიერის კოსნულტირების სახელმძღვანელოს თანაავტორი; ტრენერ-კონსულტანტი, მათ შორის კარიერის დაგეგმვისა და მართვის მიმართულებით ისეთი პროექტების როგორიც არის : LINKS (UNAG) და Skills4job (CSRDG). 10+ წლიანი გამოცდილებით სწავლებისა და განვითარების მიმართულებით, მათ შორის 2015 წლიდან ჰედვაისის ტრენერ-კონსულტანტი; 2022 წლიდან ევექსის ტრენინგ-ცენტრის ხელმძღვანელი. ამავდროულად, ადამიანური რესურსის მენეჯმენტის ცენტრის (PMC) ტრენერ-კონსულტანტი 2019 წლიდან.

ლონდონის ერთ-ერთი წამყვანი ტრენინგ ცენტრის “Impact Factory”-ს მიერ სერტიფიციფებული ტრენერი (2011 წელი. “ტრენერთა ტრენინგი”). 2017 წლიდან საგანმანათლებლო პლატფორმა შპს “პროლოგი”-ის დამფუძნებელი, დირექტორი და ტრენერი.

ტრენინგები: