ზურა მხეიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ზურა მხეიძე

ტრენერი, კონსულტანტი

გამოცდილება

ზურა მხეიძე – ექსპერტი ფსიქოლოგიის მიმართულებით 30 წლიანი სამუშაო პრაქტიკითა და 25 წლიანი ტრენინგების ჩატარებისა და კონსულტირების გამოცდილებით. მუშაობდა სხვადასხვა კერძო ხარისხისა და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტებში, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროსა და საგარეო დაზვერვის ანალიტიკურ დეპარტამენტში. განხორციელებული აქვს მრავალი კვლევა და გავლილი აქვს პროფესიული ტრენინგები იენის, ვილნიუსისა და ტარტუს უნივერსიტეტებში.

ტრენინგები:

  • მართვის ფსიქოლოგია;
  • მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები;
  • მართვა და პროფაილინგი;
  • გუნდის მენეჯმენტი;
  • მენეჯერის ინსტრუმენტები.