ღია ტრენინგები

Google Search network

Google Search Network

ციფრული მარკეტინგი არის მარკეტინგის ის კომპონენტი, რომელიც იყენებს ინტერნეტს და ონლაინ ციფრულ ტექნოლოგიებს, პროდუქტებისა და მომსახურების პოპულარიზაციისთვის.
ამ მასტერკლასში შენ გაიგებ როგორ გააცნო შენი ბიზნესი გუგლის საძიებო სისტემას.                                                                                     

facebookads

როგორ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი “ფეისბუქ” რეკლამით

ციფრული მარკეტინგი არის მარკეტინგის ის კომპონენტი, რომელიც იყენებს ინტერნეტს და ონლაინ ციფრულ ტექნოლოგიებს, პროდუქტებისა და მომსახურების პოპულარიზაციისთვის.                                                                                                                                                                                         

გუნდის მენეჯმენტი, გუნდის მართვა

გუნდის მენეჯმენტი

გუნდის ხელმძღვანელობა შესაძლოა იყოს შთამაგონებელი, საინტერესო და ამავდროულად სტრესული. თანამედროვე ცხოვრების რიტმი ძალიან მცირე დროს უტოვებს ლიდერს იმისთვის, რომ ხშირად გადაამოწმოს თუ როგორ გრძნობენ თავს გუნდის წევრები, რამდენად ექმნებათ მათ პროდუქტიულობისთვის საჭირო გარემო და ესმით თუ არა მათ მისი ენა.

negotiations, მოლაპარაკებების მართვა

მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

როგორ ვაღწევთ ორმხრივად მომგებიან შეთანხმებას? ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს მოლაპარაკებების მართვა სასურველი მიკრო თუ მაკრო მიზნებისთვის. პროგრამა აგებულია თანამედროვე ფსიქოლოგიურ სტრატეგიებსა და უახლეს ტექნიკებზე, რომლებიც გამყარებულია ექსპერიმენტული კვლევებითა და სამეცნიერო სიმულაციებით.                                                                              

პროექტების პრაქტიკული მართვა

პროექტის მართვა ერთ-ერთი მიდგომიდან უმნიშვნელოვანეს ბიზნეს პროცესად იქცა, რომელიც ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისთვის აუცილებელი პირობაა. ცვალებადი გარემო აიძულებს ორგანიზაციებს, სწრაფად მოერგონ გამოწვევებს, დროულად დახვეწონ მართვის სისტემები და დანერგონ სიახლეები.

პერსონალის შერჩევა პროფაილინგით

პროფაილინგი დღეს პერსონალის ეფექტურად შერჩევის სწრაფი და ზუსტი მეთოდია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უმოკლეს დროში ამოვიცნოთ პიროვნების მახასიათბლების ფართო სპექტრი. განვსაზღვროთ პიროვნების ღირებულებები, რწმენები, სააზროვნო სისტემა, ქცევითი მახასიათებლები, ადაპტურობა და სხვა პატერნები.                                                   

ტრენერთა ტრენინგი

ტრენერთა ტრენინგი

                                                    დარგობრივი ცოდნა არ არის საკმარისი ტრენინგის ჩატარებისთვის. ტრენინგის ჩატარება მოითხოვს ბევრ სხვა კომპეტენციასა თუ პიროვნულ უნარს. სწორედ ამ უნარებისა და ცოდნის კომბინაცია იძლევა ტრენინგის მაღალ ეფექტურობას.                                                                                                

მონაცემთა ანალიზი მარკეტინგში

კურსის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს მანქანური სწავლებისა და მონაცემთა მეცნიერების შესაძლებლობები მარკეტინგის დარგში, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული კომპანიის წარმატებაში გადამწყვეტ როლს ასრულებს.                                                                                                                                                                         

მართვის ფსიქოლოგია

პროგრამის მიზანია მონაწილეებს მისცეს პრაქტიკული ცოდნა მართვის ფსიქოლოგიურ ასპექტებში, გაზარდოს მენეჯერული კომპეტენცია და დაეხმაროს მონაწილეებს კომუნიკაციის უნარების განვითარებაში, როგორც ორგანიზაციული ასევე პერსონალური სტრესის მართვაში.                                                        

პიროვნების პროფაილინგი კომუნიკაციაში

სანამ გონების გამფანტავ გავლენის მოხდენის ტექნიკებს გამოიყენებ და მათი საშუალებით ადამიანის არაცნობიერზე მოახდენ ზეგავლენას, საჭიროა იცოდე რომელი ტექნიკა მუშაობს და რომელი – არა, კონკრეტული ადამიანის ტიპზე. ხშირად ვიცით რა ტექნიკები გამოიყენება კომუნიკაციაში, მაგრამ არ ვიცით როგორ და რა შემთხვევაში.                                                      

ქოუჩინგი მართვაში

კურსის მიზანია მონაწილეებს თეორიულ ცოდნასთან ერთად ჩამოუყალიბოს პრაქტიკული უნარები დელეგირების, უკუკავშირის, მოტივირების ეფექტურად განსახორციელებლად.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

სოციალური მედიის მართვა                     

ცოტა ხნის წინ ბიზნესის მთავარი ამოცანა პროდუქტის სწორად შეფუთვა იყო, დღეს კი სწორად შეფუთულ პროდუქტზე ხანგრძლივი ყურადღების მოპოვება გახდა გამოწვევა.
სოციალური მედიის მართვის ტრენინგი აგებულია ყურადღების მოპოვების ციფრულ სტრატეგიებზე და ხერხებზე.                                                                                              

ბრენდინგი

21 – ე საუკუნეში არ არის მთავარი გაქვს თუ არა ფაბრიკა ან ქარხანა, მთავარია გაქვს თუ არა კარგად ჩამოყალიბებული ძლიერი ბრენდი. დღეს ჩვენ “ყურადღების მიპყრობის ეკონომიკაში” ვცხოვრობთ, რომელიც ადამიანის ყურადღებისათვის ბრძოლას მოითხოვს.                                                    

ელექტრონული კომერცია

კურსის მიზანია, დაეხმაროს ადმიანებს, გაყიდონ პროდუქცია მსოფლიოში 2 უდიდეს საიტზე: იბეისა და ეთსიზე. “ეთსი” ხელნაკეთი ნივთების ყველაზე დიდი პლატფორმააა, სადაც საქართველოდან უამრავი ხელოვანი ყიდის ნამუშევრებს. “იბეი” კი ყველაზე დიდი აუქციონი, სადაც 182 მილიონი მყიდველია რეგისტრირებული მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან.

“ეიჩარ პრაქტიკუმი”

ჰედვაისი გაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას გაიარო H”ეიჩარ პრაქტიკუმი”, რომელიც გულისხმობს გამოცდილ H”ეიჩარ” პრაქტიკოსთან ერთად შეასრულო პრაქტიკული დავალებები.
პრაქტიკუმის ფარგლებში გაივლი ადამიანური კაპიტალის მართვის ყველაზე მნიშვნელოვან და საკვანძო თემებს.                                                                                     

მართვა და პროფაილინგი

 ყველა ბიზნესის საბოლოო მიზანი სასურველი შედეგის მიღწევაა, შედეგების მართვისთვის კი ადამიანების კარგი ცოდნა დაგჭირდება.
ადამიანების ცოდნის თანამედროვე ინსტრუმენტი ფსიქოლოგიური პროფაილინგია.                                                                                                                                                                                                                                                                   

მოლაპარაკების ფსიქოლოგიური ტექნიკები

ორდღიანი ტრენინგი განკუთვნილია საქმიანია მოლაპარაკებების წარმოებაში ჩართული ყველა პირისთვის, მათთვის ვისაც უწევს ადამიანების დარწმუნება და შეხვედრების დროს ინტერპერსონალური განწყობების მართვა.                                                                                                                                                            

პიროვნული განვითარების ტრენინგი – სახეთა თეატრი

პიროვნული განვითარების ტრენინგი – ფორუმ თეატრი აუგუსტო ბოალის მეთოდოლოგიით,
დრამისა და ქოუჩინგური მეთოდოლოგიის კომბინაცია, უკვე დიდი ხანია, რაც მსოფლიოს მასშტანით გამოიყენება პიროვნული ზრდის და პერსონალური ეფექტურობის ასამაღლებელ ინსტრუმენტად.

მარკეტინგი

მარკეტერის ინსტრუმენტები

სწრაფად ცვალებად დროში, კიდევ უფრო სწრაფად ცვალებად სფეროში, სამუშაო ინსტრუმენტების განახლება და ახალი ტრენდების გაცნობა ამ სფეროში ეფექტურად მუშაობის აუცილებელი პირობა გახდა.
ჩვენ ვიკვლიეთ მარკეტერების და ბიზნეს მფლობელების საჭიროებები და ოთხი მიმართულების ხელსაწყოების ნაკრები შევიმუშავეთ.

ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

რატომ მარცხდებიან ჭკვიანი ადამიანები? რატომ შეიძლება ჰქონდეთ ასეთ ადამიანებს გუნდის მართვის და ურთიერთობის პრობლემები?  ეს იმიტომ არ ხდება, რომ მათ ნაკლები ინტელექტი აქვთ, ან ნაკლები ტექნიკური უნარები გააჩნიათ.                                                                                                                                                                      

შესყიდვების მართვა

შესყიდვების მართვა

ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ როგორც საბაზისო ცოდნას შესყიდვების უწყვეტი და ეფექტური მართვის პროცესის შესახებ, ასევე დაეუფლებიან შესყიდვების ეფექტურად მართვას.                                                                                                                                                                                               

მენეჯერის ინსტრუმენტები

მენეჯერის ინსტრუმენტები

მულტიდისციპლინარული მიდგომების დანერგვა და კომბინირება თანამედროვე მენეჯენტში სულ უფრო მნიშვნელოვანი და საჭირო ხდება. იყო კარგი მენეჯერი ნიშნავს გქონდეს მრავალფეროვანი ხელსაწყოები და შეგეძლოს მათი სწორად კომბინირება. ჩვენ შევიმუშავეთ ვებინარის პროგრამა, სადაც შენთვის საჭირო ინსტრუმენტებს ოთხი განსხვავებული რაკურსიდან, ოთხი სხვადასხვა ტრენერი გაგიზიარებს.

ციფრული მარკეტინგი

ციფრული მარკეტინგი

ციფრულ სამყაროში მომხმარებლის ყურადღების მისაქცევად სულ უფრო ცოტა დრო გეძლევა და მეტი ახალი სტრატეგია გჭირდება კონკურენტული უპირატესობის შესანარჩუნებლად. ტრენინგზე შეისწავლი მომხმარებელთან მისასვლელ ციფრულ გზებს.                                                                                                                                                                                                                  

ქოფირაითინგი

თანამედროვე ტექნოლოგიურ სამყაროში ხმის გავრცელება პრობლემას აღარ წარმოადგენს, თუმცა სულ უფრო რთული ხდება ისეთი კომუნიკაციის ფორმის შექმნა, რომელიც გამორჩეული იქნება და ყურადღების მიპყრობას უმცირეს დროში მაღალი კონკურენციის პირობებში შეძლებს.                                                                                                                               

სოციალური მედიის მართვა (“ლაივ” ტრენინგი)

ცოტა ხნის წინ ბიზნესის მთავარი ამოცანა პროდუქტის სწორად შეფუთვა იყო, დღეს კი სწორად შეფუთულ პროდუქტზე ხანგრძლივი ყურადღების მოპოვება გახდა გამოწვევა.
სოციალური მედიის მართვის ტრენინგი აგებულია ყურადღების მოპოვების ციფრულ სტრატეგიებზე და ხერხებზე.      

ტრენინგის შექმნის და ჩატარების ტექნიკები

დარგობრივი ცოდნა არ არის საკმარისი ტრენინგის ჩატარებისთვის. ტრენინგის ჩატარება მოითხოვს ბევრ სხვა კომპეტენციასა თუ პიროვნულ უნარს. სწორედ ამ უნარებისა და ცოდნის კომბინაცია იძლევა ტრენინგის მაღალ ეფექტურობას.