test - Headvice • ჰედვაისი
ღირებულება

₾650

დაწყების თარიღი

17 აპრილი

განვადება

ისარგებლეთ 0%-იანი საბანკო განვადებით

მიმოხილვა

რატომ ვიყენებთ პროფაილინგს პერსონალის შერჩევის დროს?
პროფაილინგი დღეს პერსონალის ეფექტურად შერჩევის სწრაფი და ზუსტი მეთოდია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უმოკლეს დროში ამოვიცნოთ პიროვნების მახასიათებლებლების ფართო სპექტრი, განვსაზღვროთ პიროვნების ღირებულებები, რწმენები, სააზროვნო სისტემა, ქცევითი მახასიათებლები, ადაპტურობა და სხვა პატერნები რაც დაგვეხმარება პროგნოზირება გავაკეთოთ პერსონალის ქცევის სხვადასხვა კონტექსტსა თუ სიტუაციაში.
კურსი დამყარებულია პრაქტიკული სწავლების მეთოდზე, რაც იმას ნიშნავს რომ მონაწილეები სიმულაციური თამაშების და სადემონსტრაციო ტექნიკების საშუალებით პრაქტიკაში ისწავლიან პიროვნების ამოცნობას და მის გამოყენებას კანდიდატის შერჩევის პროცესში.

სამუშაო პროცესში გამოყენებული იქნება შემდეგი მეთოდები:
მენტორინგი, ქოუჩინგი და როლური თამაშები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრენინგზე თეორიული მასალის დასწავლა მოხდება მხოლოდ პრაქტიკული აქტივობების საშუალებით. 
⭕ვისთვის არის ეს ტრენინგი:
☑ HR სპეციალისტებისთვის
☑ რეკრუტერებისთვის
☑ მენეჯერებისთვის

1) კლასიკური ფსიქომეტრული ინსტრუმენტები
🔘 MBTI, DISC, NLP მეტა პროგრამების ანალიტიკური სისტემა

2) პიროვნების ამოცნობის ეკლექტური მეთოდი – პროფაილინგი
ლინგვისტური პროფაილინგი
📌⭕ ენის წყობა
🔘 შემაფერხებლები
🔘 ბარიერები
🔘 ათვლის წერტილები
🔘 დამხმარეები
🔘 ბლოკატორები
🔘 ინდიკატორები
🔘 ენის სტრუქტურა
🔘 პოზიტიური VS ნეგატიური
🔘 პასიური VS აქტიური
🔘 ასოციაციური ჯაჭვი – ანუ როგორ წავიკითხოთ ქვეტექსტი
არავერბალური პროფაილინგი 
🔘 სინთეზი და კონგრუენცია
🔘 მანიპულატორები
🔘 სხეულის მიმართებები და პოზები
🔘 ჟესტები
🔘 სამი ტონალური სიგნალი

3) გასაუბრების ტექნიკები
🔘 კითხვის დასმის მეთოდი
🔘 ემპათიური მოსმენის ტექნიკები
🔘 რაპორტი
🔘 ინფორმაციის ამოღების ტექნიკა

4) შერჩევის პროცესის რუქა
🔘 მოსამზადებელი ციკლი
🔘 სამუშაო აღწერა
🔘 პროტოტიპის შექმნა
🔘 პროტოტიპის ინდიკატორების შემუშავება

5) გადაწყვეტილება და უკუკავშირი

🔘 პროფილების პრეზენტაცია და გადაწყვეტილების დასაბუთება

მარიამ კვარაცხელია-ზირაქაშვილი 

კომპანია ჰედვაისის დამფუძნებელი და დირექტორი;
5 + წელია რაც აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო და ადგილობრივ საკონსულტაციო/ სატრენინგო პროგრამებზე. ამჟამად იგი კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორია და საერთაშორისო კონსულტანტია ადამიანური კაპიტალის სფეროში.
HR გემიფიკაციის მიმართულებით წარმოადგენს ალეას კალიფორნიას ოფიციალურ პარტნიორ – კონსულტანტს საქართველოში და კონსულტირებას უწევს ისეთ კომპანიებსა და სტრუქტურებს, როგორებიცაა გერმანული ეკონუმიკური გაერთიანება, კაპაროლი, მაკდონალდსი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო და სხვა.

☑ტრენინგის დაწყების დღე: 17 აპრილი

☑ტრენინგის დასრულების თარიღი: 8 მაისი

☑ტრენინგის დღეები: ოთხშაბათი/პარასკევი

☑ტრენინგის თარიღები: 17, 19, 24, 26 აპრილი და 1, 3, 8 მაისი

☑საათების ჯამური რაოდენობა: 24 საათი

☑დაწყების დრო: 19:00

☑დასრულების დრო: 22:00

☑ტრენინგის საფასური: 650 ლარი

ტრენინგზე ანგარიშსწორებისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ საქართველოს ბანკის 0%-იანი განვადებით ან მოახდინოთ თანხის გადანაწილება ტრენინგის დასრულებამდე. 

📌ტრენინგზე მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია

გთხოვთ, ტრენინგზე დარეგისტრირებამდე გაეცნოთ წესებს და პირობებს