შერჩევა • შეფასება • განვითარება

შერჩევა შეფასება განვითარება

მონაცემთა მეცნიერება მარკეტინგში

ქოუჩინგი მართვაში

შესყიდვების მართვა

ეჯაილი მენეჯერებისთვის

თანამაშრომლების შერჩევა პროფაილინგით

სოციალური მედიის მართვა

მაინდფულნესი

ტრენერთა ტრენინგი

"

ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანს ბიზნესში და ვასწავლით იმას, რაც ადამიანის გონებაზე გავლენის მოსახდენად გჭირდებათ

ჰედვაისი არის სივრცე, სადაც იქმნება პიროვნული და სამუშაო ეფექტურობისთვის საჭირო მეთოდები.

მისამართი

კ. კეკელიძის ქ.13

ტელეფონი

+995(598)39 44 57