მაია ხოსიტაშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაია ხოსიტაშვილი

ტრენერი

გამოცდილება

მაია ხოსიტაშვილი – ფსიქოგანათლების ცენტრის ,,Psycho-Solutions” ხელმძღვანელი.
ტრენერ-კონსულტანტი, ფსიქოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.