ლიკა ნოზაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია

ლიკა ნოზაძე

ტრენერი

გამოცდილება

ლიკა ნოზაძე – მენეჯმენტ – კონსულტანტი და ფსიქოთერაპევტი.

  • 18+ წლიანი გამოცდილება ბიზნესში;
  • 13+ წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტში;
  • 15+ წლიანი გამოცდილება ტრენინგებისა და ორგანიზაციული განვითარების კუთხით;
  • 5+ წლიანი გამოცდილება მენეჯმენტ-კონსალტინგში;
  • 7+ წლიანი გამოცდილება ლიდერშიფის განვითარების კუთხით;
  • 8+ წლიანი გამოცდილება პოზიტიური ფსიქოლოგიის კუთხით ორგანიზაციებში;
  • 4+ წლიანი გამოცდილება ინდივიდუაურ ფსიქოთერაპიაში